Astrokonstelace na středu 02.10. 2019

Astrokonstelace na středu 02.10. 2019

Krásné středeční ráno přeji. Dnes je poslední den, kdy Merkur pobývá ve znamení Vah, zítra v 10 hod přechází do znamení Štíra. Máme možnost naplnit myšlenky sounáležitosti, vzájemnosti a spolupráce, kterou Merkur ve Vahách vnášel do našich životů a vnímání světa. Dopoledne bude tato snaha ještě zabarvena Lunou ve Štíru, která možná vzbuzuje pocity lítosti, rozkolísanosti a někdy až zmaru a i včerejší konstelací velkého vodního trigonu, který určitě vynesl na povrch našeho emočního těla nějaké to emoční smetí.  Odpoledne ve 13.44 hod se ale Luna přesouvá do znamení Střelce a naše pocity se jako mávnutím kouzelného proutku změní v optimistické a naděje plné vidění a to i tam, kde jsme jestě dopoledne neviděli světlo na konci tunelu. Luna ve Střelci vždy vnese do našich životů jas a zažene chmury i jiné negativní pocity. V kombinaci s kumulovanou silou Merkura  na konci Vah nám může přinést jasno do vztahů v situacích, které se jevily nejasné a možná jaksi zamlžené. Lilith je stále v konjunkci s retrográdním Neptunem na 17.st Ryb, pro zrozence, kteří mají tento bod horoskopu nějak obsazený je to velmi náročné období. Lilith totiž chce rozpustit v objetí s Neptunem bolesti a strachy, které nás vzdalují od radosti, klidu a štěstí a soucítění. Někdy místo soucítění používáme energii lítosti, litujeme sebe nebo ostatní, ale tato vibrace nás i ty litované zbavuje síly. Energie soucítění je jiná, důstojná, soucítím s bolestí svojí nebo jiného člověka, ale zároveň věřím ve své i jeho schopnosti a věřím i v pomoc druhých i v pomoc Světla, které nás tu všechny tvoří a opatruje. A ať se na své životní pouti nacházíme kdekoliv, nikdy není pozdě začít, čas tu roli nehraje, jenom síla našeho rozhodnutí a ta nás pak sama povede zpět na naši skutečnou cestu, na cestu Domů. Luna ve Střelci na večer projde sextilem se Sluncem ve Vahách a to může vytvořit skvělé podminky pro energie přijetí, smíření a hledání řešení a společné cesty. Pamatujme na to, že druhé jsme schopni přijmout jenom tak jako přijímáme sami sebe, dál jít nelze. Proto věnujme každý den chvilku tomu, abychom se naučili smíření se sami se sebou, s naší přirozeností, s tím, jací opravdu jsme. Nikdo není dokonalý a každý z nás dělá chyby, je to naše lidská přirozenost. Pracujme na přijetí sebe sama, na své sebelásce na tom, abychom se uviděli i s chybami ale i s naším světlým Stínem, každý ho nějaký má. Merkur, který bude od zítra ve znamení Štíra a bude zkoumat hlubiny  našeho nitra nám k tomu poskytne hojmě příležitostí. A pamatujme i na to, že si navzájem zrcadlíme naše nevědomé vzorce, které nejsme vlastně sami o sobě poznat, jenom tak, že nás rozčilují u druhých. Někdy je to hodně patrné, ale někdy se pátrání po takovém vzoru podobá detektivnímu pátrání a bývá zde často i plno symbolů, které si potřebujeme přeložit.  

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online