Astrokonstelace na pondělí 30.11.2020-úplněk ve znamení Blíženců v 10.29 hod na 09 st. v polosextilu s Uranem a Lilith

Astrokonstelace na pondělí 30.11.2020-úplněk ve znamení Blíženců v 10.29 hod na 09 st. v polosextilu s Uranem a Lilith

Přeji krásné úplňkové ráno a začátek adventního času. 21.11.2020 vstopilo Slunce do znamení Střelce a Venuše do znamení Štíra. Trochu se nám ulevilo, neboť Slunce ve Střelci  přináší jasnější a veselejší a optimisticky naladěnou energii. Na rozdíl od Slunce ve Štíru, které nás vede do hlubin naší duše i mysli. Nicméně ve Štíru je teď Venuše a Merkur, takže úleva nebyla zas až tak velká, ale přináší nám naději na otimistické vyústění situací. Začátkem minulého týdne nás trochu potrápila opozice Venuše ve Štíru s Lilith v Býku, na světlo světa vědomí se draly z podvědomí různé bolesti, křivdy, ztráty a jiné negativní energie, které usoudily, že je čas odejít a už nás neprovázet dál životem. Nicméně na svém odchodu mohly nejednoho z nás docela dobře potrápit. O víknedu byla Venuše ve Štíru v opozici na Uran v Býku a to přinášlo určité napětí a zmatek v zacílení našich skutečných potřeb a možná i změny v nastavení a vytýčení hranic. Včera v 17.16 hod vstoupila Luna do znamení Blíženců a dnes v 10.29 hod se dostane do opozice na Slunce a nastane úplněk. Každý úplněk s sebou nese zvýšenou emoční aktivitu a napětí, rozkolísanost a náladovost. Tento bude ale vyjímečný v tom, že tyto energie mohou vygradovat do velké proměnlivosti nálad, chtění a cítění toho, co potřebujeme. Může se to měnit z minuty na minutu. Energie Blíženců je o propojování, komunikaci, sdílení, mluvení. Toho nám ve dnech minulých bylo dopřáno opravdu poskrovnu. A tak tato energie může opravdu zajímavě gradovat, je dobré podle ní ale nejednat, jenom ji pozorovat a pozorovat i to odkud kam nás vede, někde i vláčí. Můžeme to nazvat procesem tříbení našich hodnot a citů, co chceme a co nechceme a dívat se i na to, co nám brání v tom cítit, to co chceme. Mars je na 17. st. Berana a možná nás do akce požene, nicméně je lepší pár dnů počkat, až se dostane do harmonického postavení se Slencem ve Střelci, pak naše akce může mít zamýšlený a osvobozující účinek. Nezapomínejme i na to, že Pluto, Jupiter a Saturn jsou stále na konci Kozoroha a střeží práh naší změny. Do nového prostoru máme vstoupit s novým myšlením, nezatížení minulostí a s otevřeným srdcem. To, na čem nyní stále pracujeme je pouštění bolestné minulosti, našich pout, nezdravých emočních a mentálních nastavení. K tomu nás nabádá Lilith v Býku blížící se k setkání s Uranem. Všechno minulé, co nás tížilo a tíží, chce být osvobozeno a to včetně naší rodové i individuální karmy. Jenže Slunce ve Střelci je netrpělivé a Mars v Beranu také a nechce se jim už na nic čekat. Ani minutu! Tak co tedy s tím? Jak ukonejšit vnitřní rozporuplnost a nutkavou touhu se jí zbavit děj se co děj ? Klidem a zase klidem. Pozorováním a pouštěním a vědomým směrováním poroznosti na vděčnost za přítomnost.  Možná se vám může zdát za co být pro Boha v této hrozné době vděční? Ale když budeme hledat, najdeme. A to nám přinese klid a pokoru. A ty nám přinesou vhled a poznání, optimismus a naději. A akce vycházející z těchto energií povedou k dobrým výsledkům. Můžeme se těšit na nové období, všechno co přišlo odejde, ale přijde vždy něco nového. Nedívejme se na dveře, které se zavírají, hledejme ty, které se otvírají a nebo jsou už dokořán otevřené a zvou nás k novým možnsotem a příležitostem. Přeji krásný adventní čas. 

S Láskou Jana 

www.horoskopy.name

online konzultace na +420 607 679 674