Astrokonstelace na sobotu 10.08.2019

Astrokonstelace na sobotu 10.08.2019

Krásné sobotní ráno přeji.Merkur je dnes poslední den ve znamení Raka, zítra ve 22 hod vstupuje do znamení Lva, aby se přidal ke Slunci, Marsu a Venuši, kteří ho tam již netrpělivě očekávají. Merkur se do znamení Raka vrátil, aby utřídil neutříděné vzpomíky a doprožil nedoprožité emoce a vazby v rodině, partnerství i práci. Nabídl nám možnost se na všechno ještě znovu podívat, jinak, s odstupem, analyzovat stanoviska těch druhých. Neméně významným úkolem bylo i naše sebehodnocení v těchto událostech, vzpomínkách a emocích. Bylo možné se na vše podívat i zvenku, nezaujatě a porovnat subjektivní a objektivní. Výsledkem by mohlo být přijmutí zkušeností, zmoudření a uzavření prožitého. Jsme lidé a děláme chyby, my a i ti druzí, nejsme dokonalí a anii být nemůžeme. Minulé případné neúspěchy by nám neměly bránit v získávání nových zkušeností a v odvaze se vydat za novými vizemi a sny. Merkur ve Lvu nás takovými bude určitě zaplavovat a je na nás, zda jsme minulost uzavřeli jako zkušenost a poučení a budeme se odvážně vydávat za novými živostními dobrodružstvými a výzvami a nebo na základě minulých neúspěchů bázlivě sedět v koutě naší minulosti a toužebně hledět na výzvy bez odvahy k akci je prožít. Jupiter je dnes stacionární a zítra se vydá přímým směrem, spolu se vstupem Merkura do Lva to může pro mnohé z nás znamenat průlom do nového života, zanechání minulosti za sebou a její opuštění a vykročení novým životním směrem. Pamatujme, že i cesta dlouhá tisíce mil, začíná prvním krokem. A ten můžeme právě dnes učinit. Možná bude trochu nesmělý a opartný, ale to nevadí, hlavně, že bude. Luna je dnes ve Střelci a povzbuzuje nás k prožívání radosti, hravosti a ke všímání si krás života a jeho veselejších a radostnějších stránek. Dnes se nám může svět jevit jako dobré místo k žití, můžeme být optimisty i v situacích, které jindy moc dobře nezvládáme. Slunce v kvinluksu na Neptun v Rybách dodává do celé situace hloubku a rozměr nadčasovosti, smělost a odvahu podloženou citem, vhledem do emocí druhých, empatií a soucitem.Tak si užijme kásný letní den.

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online