Astrokonstelace na pondělí 18.11.2019

Astrokonstelace na pondělí 18.11.2019

Krásný vstup do nového týdne přeji. Dnes je poslední den, kdy Mars pobývá ve znamení Vah, zítra se přesune v 9 hodin do znamení Štíra, dnes bychom tedy měli mít ještě příležitost se zamyslet nad všemi našimi vztahy a dát věci alespoň v sobě do harmonie a pořádku, to platí nejenom pro vztahy s druhými lidmi, ale i pro vztah k nám. Nakonec my jsme ti, kdo spolu žijí od našeho prvního nádechu k tomu poslednímu. Máme se rádi? Odpustili jsme si? Jak se sami k  sobě  chováme? To jsou otázky, které nás budou provázet tímto dnem, ale to samé platí i pro ty ostatní , kteří jsou součástí naší každodennosti a provází nás na naší životní cestě. Nebo nás provázeli v minulosti. Je potřeba si udělat v sobě pořádek a uvidět to, co nám brání žít v souladu a harmonii a to ať na úrovni vnitřní tak i vnější. Merkur ve Štíru nás dlouhodobě vede k sebezpytování našich motivací vedoucí k činům, prozkoumávejme tedy neúnavně svoji mysl a svoje niterné pohnutky vedoucí k tomu, že se chováme, tak jak se chováme. Pokud najdeme disharmonii, snažme se ji převést v harmonii. Klíčem bývá vždy sebeláska, sebepřijetí a odpuštění sobě i těm druhým. I když naše emoce mohou někdy kolísat z mínusu do plusu, snažme se o klid a harmonii, emoce nepotlačujme, jenom je pozorujme a hledejme místa, kde vznikají. Luna včera večer přešla do znamení Lva a tak možná budeme mít tendence vše zahodit a tvářit se jakoby nic, ale to nám moc nepomůže. Je to hezká energie, která nás vede k radosti, zvláště, když bude dobře aspektována na Venuši a Jupiter ve Střelci, nicméně, aby naše radost měla trvalejší charakter a nebyla jen chvilková a povrchní, je nutné hledět do nitra a nastolovat tam harmonii, řád a pořádek, jen tak nás bude radost provázet stále a trvale po většinu naší životní poutě. Večer se dostane Luna ve Lvu do kvadrátu na retrográdní Merkur ve Štíru, budeme si uvědomovat, že věci jsou možná trochu jinak, něž jsme je v minulosti intepretovali, možná jsme přehlédli určité skutečnosti, možná maličkosti, ale hrající důležitou roli v naší interpretaci prožitých vztahových zkušeností. Zítřek bude dnem, kdy můžeme poznané integrovat a dát tak i věci, které dlouho stály do skutečného pohybu.Resp. pokud dojdeme ke správnému poznání a harmonii v nás, ony se dají do pohybu samy. Luna ve Lvu je ale i o naší hravosti, tvořivosti, kreativitě a vztahu k potomkům, jak se k nim chováme, zda je chráníme a jsme jim dobrými rodiči. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online