Astrokonstelace na pátek 29.11.2019

Astrokonstelace na pátek 29.11.2019

Přeji krásné páteční ráno. Venuše je dnes na 4.st. Kozoroha a pomalu se vzdaluje z trigonu na Uran, co jsme si včera uvědomili, to je potřeba dnes rozpracovat a řídit se podle toho. Neuhnout z vytčené cesty a věnovat pozornost tomu,. co je důležité. Nebát se říci si o to, co potřebujeme a možná i trochu nemilosrdně eliminovat vše, co nám škodí, resp. to, kde si škodíme sami. Podporovat sami sebe a stáhnout energii z projektů, kde se jenom zbytečně vyčerpáváme a protistrana spolupráci odmítá. Zůstávat i nadále na tomto místě a v zajetí takové situace je nepřípustné a pro obě strany i velice škodlivé a už vůbec nepřináší nic dobrého. Uvědomme si, že pokud se necháme využívat, manipulovat, plýtváme energí, která nám prostě jinde chybí. Navíc je škodlivá jak pro nás, tak i pro toho kdo to dělá, my mu to svoji neschoností říci jednoznačné NE a dodržet to vlastně umožňujeme. Pokud si myslíme, že jsme slabí, zapletení nebo bezmocní, není to pravda, my tu sílu máme ale možná máme jenom strach z toho ji použít. Mars na 6. st. Štíra v polosextilu na Slunce v Jupiteru nám ji dává a dokonce v odstínu a vibraci síly Duše, ne ega. Proto se dnes nebojme a rázně ,laskavě , nicméně nekompromisně a opravdově vymezme hranice. Dejme všemu ta správná jména, nebojme se opravdovosti a Pravdy, jenom ta nás může osvobodit. Merkur na 17 st. Štíra v sextilu na Satirn v Kozorohu nás vede odpovědně a odvážně, dává nám ty správné myšlenky a pojmenovat tak pravdivě to, co zůstává nevyřčeno a skryto a brání nám v opravdovém vzájemném sdílení se. Luna je celý den v Kozorohu a večer se potká se Saturnem, celé toto dění jenom dokresluje tím, že máme právo a nárok být sami sebou a vytýčit si hranice a uznat i sami sobě výsledky dlouhodobého úsilí a  snažení se a tam, kde tato snaha není reflektována možná i zvážit ukončení projektu a hledání nového, případně nových a zcela jiných cest v rámci projektu stávajícího. Pod slovem projekt se může skrývat cokoliv, práce, rodina, přátelé, vztah k sobě. Tak nám všem dnes držím palce, abychom to dali a měli tolik potřebnou úctu k sobě i k ostaním. Pokud nám v něčem není dobře, máme plné právo odejít a situaci opustit.I takto může vypadat odvaha srdce.

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online