Astrokonstelace na pátek 14.08. 2015 novoluní ve Lvu v 16.54 LČ

Astrokonstelace na pátek 14.08. 2015 novoluní ve Lvu v 16.54 LČ

Dnes je významný den pro všechny Lvy a zrozence se silně obsazeným znamením Lva. V 16.54 LČ se potkává Luna se Sluncem, nastává novoluní. Ale tentokrát je ve znamení Lva i Mars a retrográdní Venuše, ta dokonce v těsné blízkosti novoluní a to značí, že se dnes mohou udát opravdu zajímavé věci. 

Budeme se vracet k zasunutým tématům, milulým láskám a vztahům, ale i k našim blokům v naší tvořivosti a plodnosti našeho počínání vůbec. V tento den máme ojedninělou šanci se jich zbavit a vykročit tak do následujícího života odlehčeni o nejedno břemeno a zátěž. Dávejme dobrý pozor na vše, co se nám přihodí, co nám projde myslí i srdcem a dobře do z místa vniřního klidu pozorujme, uvidíme velice zajímavé věci. Pokud budeme ochotni se od nich oprostit a přestat se s nimi identifikovat, můžeme je pustit a nahradit něčím daleko příjemnějším. Celá tato konstelace je ještě v příznivém aspektu na Urana v Beranu a 

tak pokud budeme ochotni se pustit minulého, bude nám pomoženo a do našeho života vstoupí nový vánek tvořivosti, nápadů a příležitostí, které nám mohou zcela změnit život. Tento den se pro nás všechny, nejenom pro Lvy může stát dnem, kdy odhodíme nepotřebné a dáme prostor pro nové, přijmeme odpovědnost za to, co tvoříme a dovolíme si tvořit s láskou a radostí a lehkostí. Těžkopádnost a tvrdá lopota, propásnuté příležitosti a neochota ke změnám, zatvrzelé lpění na křivdách a utrpěných příkořích  se může stát nadobro opuštěnou minulostí.Tak se dobře dívejme a propoštějme co se dá, třeba se v sobotu probudíme do zcela jiného světa, ale ta změna bude způsobena námi a našim posunem ve vnímání. Tak hodně štěstí!!!!!!

Přeji nám krásný pátek. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name