Astrokonstelace na neděli 05.07.2020 - Úplněk ve znamení Kozoroha ve 06.44 hod na 14. st.

Astrokonstelace na neděli 05.07.2020 - Úplněk ve znamení Kozoroha ve 06.44 hod na 14. st.

Přeji krásné úplňkové nedělní ráno. Ve čtvrtek ve 02 hod vstoupil Saturn ve svém zpětném chodu zpět do znamení Kozoroha. Saturn je retrográdní od 11.05.2020 a do přímého chodu přejde až 20.09.2020 a na své zpětné pouti doputuje až na 26.st. Tento pohyb pána Času, jak je Saturn často nazýván, nás bohužel opět vrací do naší minulosti a konfrontuje nás s nedodělky a nedotaženými věcmi vztahovými, ale i majetkovými a pracovními. Vede nás k poučení o dochvilnosti, dodržování termínů, smluv, slíbeného slova, závazků ale i k poučení o svobodě a nesvobodě, zodpovědnosti a nezodpovědnosti. Touto energií bude ovlivněn i letošní úplněk v Kozorohu. K jeho obecným tématúm patří rodina, rodové kořeny, rod, předci, zodovědnost, finanční gramotnost, finance, čas a jeho využití, překonávání překážek, houževnatost, vytrvalost, ctižádostivost, ale i lakota, strnulost, přehnaná opatrnost a tvrdost, škarohlídství a studenost, sevřenost a pesimismus. Vzhledem k tomu, že Slunce pobývá v citlivém a emočně plném Raku je tato kombinace velmi náročná. Nicméně nám poskytuje hluboký a citlivý vhled na výše uvedená témata a může nás naplnit i soucítěním s chybami svými i chybami druhých. Úplněk se odehrává na 14. st. a Pluto a Jupiter jsou na 25.st. a Saturn na 30 st. a navíc jsou všechny tři planety retrográdní. Retrográdní je i Neptun na 21 st. Ryb a Merkur na 08. st. Raka. Možná to může vypadat jako masakr a z úst se nám mohou drát povzdechy typu "cožpak to nikdy neskončí" nebo "proč se mi to pořád vrací" apod. Ale vše má svůj význam a hodně záleží na našem přístupu k životu a ochotě se učit z jeho lekcí, abychom nemuseli skládat reparáty. Chyby děláme všichni, lišíme se jen v tom, kolikrát za sebou je uděláme a jak rychle pochopíme, kudy cesta vede a kudy nevede. Každý z nás je jiný a každý z nás potřebuje různý počet opakování, aby pochopil, nesuďme sami sebe, ale ani ty druhé, nicméně konejme vždy v přítomnosti to nejlepší, co umíme a konat můžeme. Ono se to jednou prostě povede. Úplňková Luna je ve volném trigonu na Uran v Býku, zbavme se lpění na tom, že něco by mělo být nějak jinak a zkusme přijmout, že je to takové, jaké to je. Prvním přesvědčením vytváříme zbytečný odpor vůči skutečnosti, která je jaká je a tím ji dále nevědomě blokujeme, druhým postojem, přijetím, vytváříme prostor pro změnu a pohyb vpřed. Slunce v Raku je ve volném sextilu na Uran v Býku a i zde se můžeme zbavovat lpění na představách o citech a jejich projevech, kdyby mne miloval (a), tak by to nedělal(a). Motivace lidských bytostí bývají někdy velmi nevědomé a neprůhledné, proč z toho hned vyvozovat nepřiměřené závěry. Na druhou stranu asi budeme konfrontováni i s iluzemi a různými strháváními růžových závojů klamů a sebeklamů, může to sice bolet a jenom pravda o skutečnosti nás může osvobodit a vyvést z labyrintu zmatků a připoutaností, různých druhů zbabělostí a pohodlnosti něco měnit. Slunce se za 6 dnů dostane do trigonu s Neptunem a tam vhledy zúročíme, za 11 dnů do opozice na Pluto a Jupiter a tam možná zjednáme nápravu. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace online