Astrokonstelace na čtvrtek 29.08.2019 - den před novoluním v Panně

Astrokonstelace na čtvrtek 29.08.2019 - den před novoluním v Panně

Přeji krásné probuzení do čtvrtečního rána, léto nám stále nastavuje svoji tvář a i když vysoké teploty mohou mnohé z nás už unavovat, važme si jich, za chvíli tu opravdu nebudou. Mars pomalu odchází z trigonu na Uran v Býku a Slunce na 5. st. Panny se k němu naopak blíží. To nám přinese zajímavé vhledy do nitra naší podstaty, budeme mít příležitost zahlédnout, jak si vlastně hmotnou realitu sami pro sebe vytváříme. Hodně záleží na způsobu našeho přemýšlení a vnímání toho, co si myslíme, že vlastně jsme. Merkur vstupuje dnes v 10 hodin do znamení Panny a spolu s dalšími třemi planetami, které ho tam již očekávají přinese poznání i o tom, že anii tak nezáleží na tom, co se v našich životech dějě, ale na tom, jak o tom smýšlíme. To vlastně pak vytváří náš prožitek a naši "realitu". Můžeme si často všimnout, že stejnou událost lidé hodnotí, vnímají a přijímají různě. Čím to je ? Způsobem jejich myšlení. Pokud máme přesvědčení, že vše co je, je dobré, nebudeme vytvářet odpor, který pak vede k různým disharmoniím a nesrovnalostem, k utrpení a dalším negativním pocitům. Když se už něco stalo, stalo se to a je potřeba to přijmout, bojovat s realitou takovou jaká je, je zaručený návod na nešťastný život. Přijímejme věci a události, které nám vstoupí do života jako dobré a ony se dobrými stanou. Vše má v sobě zabaleno dárek pro nás. Stačí ho jenom objevit a rozbalit. Je pravda, že někdy je zabalen velmi důkladně, ale při troše treninku, se naučíme velmi rychle s tímto postojem pracovat a dárek rozbalíme velmi rychle. Dnes máme v Panně čtyři planety a při zítřejším novoluní jich tam bude dokonce pět. A to už je hodně koncentrovaná síla, novoluní bude na 6. st, Panny a v trigonu na Urana v Býku, můžeme tedy očekávat velký potenciál ke změnám. Kde se konkrétně odehrají hodně souvisí s našimi vlastními horoskopy, ale obecně se dá říci, že zasáhne oblast péče o sebe i druhé, zdraví, finance a vytváření reserv, domácnost, domácí práce, domov, vytváření tepla domova. Mnohé z nás povede i k jinému pohledu na  kázeň a sebekázeň, píli, pracovitost a vytváření zdrojů všeho typu. Už dnes se můžeme na vše připravit a podívat se, která z těchto oblastí potřebuje opravdu naši pozornost. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online