Astrokonstelace na čtvrtek 24.10.2019

Astrokonstelace na čtvrtek 24.10.2019

Krásný nový den přeji. Včera vstoupilo Slunce do znamení Štíra a posílilo jeho energii svojí přitomností. Ve Štíru teď máme tři planety, Slunce, Merkura a Venuši. Štíří energie teď bude hodně vládnout naší přítomnosti, jak konkrétně se bude projevovat hodně souvisí s tím, jak se dotýká našeho vlastního horoskopu, co v něm vytahuje na světlo. Obecně je energie Štíra energií smrti a zrození, transformace a znovuzrození, nesnese polovičatá řešení situací typu "vlk se nažral a koza zůstala celá". Vyžaduje od nás jasná stanoviska, rozhodné činy a totální pochopení příčin. Pokud se budeme snažit trochu fixlovat nebo se schovat, disponuje docela nekompromisními prostředky, které nás donutí jít až k jádru věci, uvidět to, před čím se sám v sobě schovávám a dělám, že to není. To Štír opravdu rád nemá. Na druhou stranu pokud jdeme této energii v ústrety, rád nám pomůže a milosrdně krok za krokem nás vede k osvobozujícímu poznání. Pomůže nám se syntézou a se začleněním poznaného do hlubších souvislostí našeho života, vede nás do hlubin instinktů a učí nás jim rozumět, nebát se jich a přijímat jejich rady, moudrost a poselství. A protože žijeme v přetechnizované civilizaci a s touto přirozenou silou jsme více méně všichni ztratili kontakt, bojíme se jí a možná i děsíme. Jde jenom o to vrátit se k sobě a naslouchat si a nespoléhat se na vnější zdroje, ale hledat uvnitř sebe zdroje vlastní. Když tak učiníme, budeme se divit, co všechno víme, co všechno dokážeme zvládnout, vyřešit a překonat, možná jenom tím, že překonáme strach a nějaká implemetovaná omezení, která jsme přijali za svoji součást. Ale to tak není, je to něco co bylo přidáno k našemu bytostnému Já, abychom se více báli a byli snáze manipulovatelní. Téma strachu také souvisí se Štírem, neboť v hloubi a jádru každého strachu se skrývá strach ze smrti a z neexistence. Pokud tato témata zpracujeme a zažijeme a přijmeme jiné postuláty, jako, život je věčný a nelze ho zničit,, lze jenom odložit tělo, pak se i zmenší nebo možná dokonce úplně zmizí většina našich strachů a obav. Víme, že se nám vlastně nemůže noc stát, maximálně umřeme a to musíme stejně tak jako tak. Toto hluboké a prožité poznání nám může přinést osvobození, radost a chuť život žít, prožívat a užívat si ho ve všech jeho podobách. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online