Astrokonstelace na čtvrtek 19.12.2019

Astrokonstelace na čtvrtek 19.12.2019

Krásné poslední adventní čtvrteční ráno přeji. Dnes je Venuše poslední den ve znamení Kozoroha a my budeme konfrotováni s jakýmsi pomyslným zúčtováním tohoto náročného období, co jsme si uvědomili a co jsme také dokázali na základě toho uvést v praxi a v život. Ještě není nic ztraceno, ještě dnes můžeme i když na poslední chvíli vše napravit. Většinou se to bude týkat materiální stránky našich životů. zda je v harmonii s našimi potřebami a i s naším duchovním životem. Někdo z nás materiální stránku přeceňuje a duchovní zanedbává a u jiného je to naopak, ale obojí patři k naší pozemské pouti zcela neoddělitelně a je potřeba dát tyto póly do harmonie. Mars na 19.st. Štíra je dnes v přesném sextilu na Saturn v Kozorohu a i ten nás nabádá k udělání si pořádku ve věcech pozemských. Dnes moc věcí asi úplně nerozhýbeme, ale můžeme dotáhnout věci rozdělané a úkoly, kterým jsme v minulosti věnovali hodně energie mohou dojít dnes svého završení a dokončení, případně se nám může dostat zadostiučinění za vynaloženou námahu a úsilí od našeho pracovního, ale i soukromého okolí. Luna dnes v 11 hod vstupuje do znamení Vah a ještě před tím projde trigonem na Venuši v Kozorohu. Dopoledne můžeme být tedy mimořádně produktivní co se našich povinností týká a také se s konečnou platností můžeme rozhodnout v otázkách, které teď zrovna řešíme a nebyli jsme schopni k nim zaujmout jednoznačné stanovisko. Odpoledne Luna ve Vahách projde kvadrátem na Jupiter v Kozorohu a možná budeme mít nějaké nepříjemné pocity vůči našim nadřízeným nebo lidem, kteří vystupují v našich životech jako autority. Mohou se nám také hodně změnit plány a záměry, nedejme se tím vyvést z míry, nakonec život přeci je změna, nic nezůstává stejné. Někdy jsou změny očekávané a někdy hodně překvapivé, ale vždy je potřeba je brát jako dobrě, tím se nám vždy otevřou nové dveře k dalším příležitostem. Vždy záleží na nás, jake se k okolnostem postavíme, tím si tvoříme vlastní život. Např, rozvod může být pro někoho hluboká úleva a pro jiného tragedie, ale situace je stejná. Moc tedy nezáleží na situacích, ale na tom, zda jsme ochotni a schopni je brát jako příležitosti k růstu nebo jako křivdu, nespravedlnost  a ublížení. To druhé stanovisko moc nedoporučuji i vzhledem k dlouhodobému průchodu Urana znamením Býka, který nás učí neulpívání a hledání jistot uvnitř nás, máme na to učení sice dost času, ale je nezvratné a pokud víme, co se učit máme, nač to odkládat, tak si vytváříme jenom zbytečná utrpení. Proto dnes berme každou změnu jako dar a příležitost.

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online