Astrokonstelace na čtvrtek 12.12.2019 - uplněk v Blížencích v 06.12 hod

Astrokonstelace na čtvrtek 12.12.2019 - uplněk v Blížencích v 06.12 hod

Krásné úplňkové ráno přeji. Luna už včera večer na obloze čarovně zářila, hlavně při východu měla nádhernou energii i barvu. Dnes v 06.12 hod se Luna dostane do přesné opozice na Slunce a nastane úplněk. Úplněk ve znamení Blíženců je hlavně o komunikaci a projení, je pod vládou Merkura a ten je na 4.st. Střelce ve kvinkunsu na Uran v Býku, možná se budeme snažit za každou cenu vymanit se z okovů a pout, které nás svazují. Snaha je to sice chvályhodná, ale je důležité vidět správně. Ale protože je úplňková Luna v kvadrátu na Neptun v Rybách, budeme spíše v identifikování pout podléhat sebeklamu, iluzím a alibismu, tady je rada jednoduchá, uvědomit si svoji vlastní zodpovědnost na vytvořených svazujících situacích a plně ji přijmout a také odstranit vlastní projekce. Pokud takto očistíme naše smýšlení o situacích, budeme mít jasno a nastavíme si nové hranice. Při úplňku je Luna nejvíce ozářena Sluncem a my tak máme vyjímečné možnosti nahlížet do hlubin vlastního nevědomí. Luna i Slunce jsou na 20. st. znamení, ve kterém stojí a Slunce je v polosextilu na trojitou konjunkci Saturna, Pluta a Venuše, Luna je na ní v kvinkunksu, Opět se dostáváme k tématu zodpovědnosti, tentokrát za vlastní vyjadřování, mluvu, za sílu vyrřeného slova. Mluva a rozum a přemýšlení  by měly  vycházet ze srdce, být v jeho službách, vyjadřovat jeho záměry navenek a sloužit cílům duše, hledat pro ně cestu ve vnějším světě. Ruku na srdce? V kolika případech ze sta je to u nás takto, většinou se necháme unášet myšlenkami, které se nám právě vynoří v hlavě a co víc, i se jimi stáváme a tak často nevidíme věci v jejich podstatě a ve správných souvislostech. Dnešní úplněk by to mohl napravit a vnést do našeho myšlení jiné kvality a hlavě uvědomění si důležitosti kvality myšleného. A i to, že máme na výběr, nemusíme se s myšlenkami ztotožnit, můžeme je pozorovat a ty co se nám nelíbí nechat být, odejdou stejně rychle jako přišly.  Venuše stojí dnes mezi Saturnem a Jupiterem a naše hodnoty podléhají tvrdému transformačnímu auditu, zůstane jenom to opravdové a to, co je pro nás dobré a vede naše kroky tím správným směrem. Dalším důležitým tématem je motivace našich vztahů k ostatním lidem, jsme schopni být opravdovými přáteli? Jsou naše vztahy opravdové? Nebo jsou více méně účelové a směřující k naplnění určitých potřeb a záměrů? Vyhledáváme si přátele na základě společné vibrační resonance nebo i zde rozhoduje hlava? Je nám vlastní lehkost Bytí nebo se těžce klopotíme každodenními povinnostmi a jsme unavení a vyčerpaní? Je nám práce radostí nebo težkou robotou? Asi si na otázky tohoto typu budeme muset ve svitu úpňkové Luny pravdivě odpovědět a vybírat si jenom to, co opravdu vede ke smysluplnému a naplněnému životu, kdy je nám každý den potěšením ho žít, i když třeba prší a jsme smutní, véme že i to je barva života a je jenom dočasná, zase se přemění v něco jiného a to co třeba teď smysl jako kdyby nemá, se s odstupem času jak smysluplné projeví. Bůh nedělá chyby, to jenom my nevidíme dobře. Tak nám všem přeji, ať vidíme srdcem, jenom to vidí, co je opravdu dobře a vidí i ty správné vazby, souvislosti a povede nás do těch správných propojení a vazeb. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online