Astrokonstelace na čtvrtek 08.10.2020

Astrokonstelace na čtvrtek 08.10.2020

Přeji krásné probuzení do nového rána. Máme tu podzim, babí léto už asi skončlio. Jak vnimáme přímý chod Pluta? Možná jsme si všimli, že něco, z čeho jsme měli už dlouhou dobu strach si přiznat a připustit, natož řešit, se najednou řešit začalo a jaksi samo od sebe. Už nemáme kam unikat a ani není proč, je potřeba nasednout na vlnu vesmírem nabízené energie a plout na ní po moři transformace sebe sama. Důvěřovat procesu a hluboké síle Moudrosti v nás, že se věci dějí přesně tak, jak se dít mají. Právě odevzdanost je často kvalita, která nám v této moderní době chybí. Často je dokonce zaměňována s pasivitou a odporem k řešení, ale tak to není. Odevzdanost je víra ve Vyšší Moc a naslouchání jejímu tichému hlasu, který všichni hluboko v sobě slyšíme. Jenže tato dovednost naslouchání sobě samým se už nějak nenosí, vždy je po ruce přítel Google a tisíce informací na dané téma. Jenže nikdo z nás není stejný a tak to pravě řešení na míru může mít každý opravdu jenom v sobě. Proto přátelé učme se této dovednosti a naslouchejme zprávám ze svého nitra. Uslyšet je můžeme jenom my, nikdo jiný. Přijměme odpovědnost za své životy a vydejme se po vlastní cestě a pamatujme i na to, že Vesmír nás miluje a chce nás vidět zdravé, šťastné, radostné a tvořivé, no a my mu to svými výmysly docela komplikujeme. V této době, kdy se na nás odevšad sypou informace vyvolávající strach, je potřeba hledat a používat zdravý selský rozum, vlastní intuici a moudrost Srdce. Pak budeme v klidu, i když svět je neklidný. Ostatně, kdy klidný byl? Merkur ve Štíru se pomalu vyvazuje z opozice na Uran, ale stále působí na naše podvědomí a tak se nám mohou zdát zvláštní sny a vynořovat souvislosti dějů, které jsme dříve neviděli. Aktivuje se kolmý způsob myšlení, který spojuje příčinnou souvislostí věci zdánlivě bez souvislostí. Dívejme se nově a pozorujme, co se vynořuje. Můžeme mít zvláštní aha momenty ve zdánlivě obyčejných situacích. Můžeme mít i zvláštní tělesné reakce. V kvalitě prožívaného času je silná terapeutická vibrace, kterou aktivuje i blížící se trigon Venuše v Panně s Uranem v Býku a kvinkunks Věnuše s Chironem. Někdy je pravda a její spatření silný, nicméně nutný zážitek. S klamem a sebeklamem je nutné skončit, už nám nějak nebude procházet. Někdy vypadá sice milosrdně, ale zlůstává klamem, jenom pravda nás může uzdravit a osvobodit. Retrográdní Mars v Beranu je v kvadrátu na Pluta v Kozorohu a tak můžeme mít pocit, že se nějak nemůžeme odlepit z místa, že nám chybí energie a drive. Luna je dnes až do 17.45 hod ve znamení Blíženců a má harmonický aspekt na Slunce ve Vahách  a tak můžeme dobře komunikovat a vyřešit odkládané záležitosti. Je přáno spolupráci, pochopení, sdílení se. Večer bude Luna ve znamení Raka a zítra bude v sextilu na Venuši v Panně a na Uran v Býku, můžeme i doma leccos odkládaného vyřešit a opravit. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

konzultace online na +420 607 679 674