Albert Einstein

Albert Einstein

Intuice je posvátný dar, racionální mysl je věrný sluha, vytvořili jsme společnost, která ctí sluhu a zapomněla na svůj dar.