Osobni rozvoj

 

Tiberio Faraci: Zamiluj se do sebe, nakladatelstvi Eminent 2010

Autor je tvůrcem programu Začni sám od sebe, který aplikuje ve svých centrech v Milaně a Lugánu. Jeho kniha se obrací k Vašemu srdci a hovoří s ním o sebedůvěře, tvůrčích myšlenkách a zodpovědnosti za vlastní život.

Citát:

Pravda nemusí být vždy na vaší straně. Někdy se totiž mýlíme dlouhou dobu a náš vnitřní kompas ve skutečnosti vůbec nesměřuje na sever. Ověř si tedy správnost svého severu. Měj dostatek odvahy přiznat si svůj omyl a požádat o odpuštění. Odvaha, již je k tomu zapotřebí, je pravděpodobně daleko větší než ta, které je třeba pro ukončení vztahu, přátelství nebo vazby mezi rodiči a dětmi. Od Vesmíru se Ti za to dostane bezprostřední bohaté odměny. Když ranám přestaneš připisovat důležitost, ztratí na významu.

 

 

Eckhart Tolle: Moc přítomného okamžiku pracovní kniha,  nakladatelství Pragma 2001

Motto: Stačí plně přijmout tento okamžik. Když to uděláte, najdete hluboký vnitřní klid.

 

Citáty:

Všechno se projeví, když to vystavíte světlu a všechno, co je vystaveno světlu, se stane světlem.

 

Potřebujete mít vztah sami se sebou? Proč nemůžete být prostě sami sebou? Máte-li vztah sami se sebou, znamená to, že jste rozděleni na dvě části, na subjekt a objekt. Tato dualita je hlavní příčinou všech zbytečných problémů a konfliktů ve vašem životě.

 

Jakmile dosáhnete osvícení, vzdáte se vztahu sami se sebou. Jakmile se jej vzdáte, všechny ostatní vztahy se stanou milostnými.

 

Může vám to připadat paradoxní, ale jakmile přestanete být závislí na vnějších formách, podmínky Vašeho života se podstatně zlepší. Situace a lidé, o kterých jste si mysleli, že je potřebujete pro své štěstí k vám přicházejí bez nejmenšího úsilí.

 

Vaše ego věří, že vaše síla je ve Vaší rezistenci, zatímco Vás rezistence odděluje od Bytí, tedy od jediné sféry, kde existuje skutečná síla. Rezistence je slabost, která se tváří jako síla. To, co vaše ego považuje za slabost je vaše Bytí v nejčistší formě. To, co ego považuje za sílu, je slabost. Proto ego existuje v neustálém vztahu rezistence a hraje falešn role, jejichž cílem je zakrýt vaši "slabost", která je ve skutečnosti vaší silou.

 

David R.Hawkins  MOC VERSUS SILA, nakladatelství PRAGMA 2009

 

Autor v knize velmi originálním způsobem popisuje vývoj a úrovně lidského vědomí a jejich promítání se v celé společenské struktuře. Skutečná moc vyvěrá z Ducha a je přirozeným nástrojem rozvinutých úrovní lidského vědomí.

Velice čtivá kniha, ke které se určitě budete vracet.

 

 

Citáty:

Zdálo se, že velká tragedie lidského života spočívala vždy ve snadnosti, s jakou lze oklamat lidskou duši.

 

Utrpení není nic jiného, než cena, kterou platíme za své lpění.

 

Prostá laskavost k sobě a všemu, co žije, je nejmocnější transformační silou. Nezpůsobuje žádnou prudkou reakci, nemá žádnou stinnou stránku a nikdy nevede ke zrtátě nebo k zoufalství. Zvyšuje vlastní skkutečnou moc člověka bez vyžadování nějaké oběti. Ale k tomu, aby taková laskavost dosáhla maxima, musí být univerzální, bez jakékoliv  vyjímky, nesmí být uplatnována s očekáváním nějaké sobecké odměny. Její účinek je stejně dalekosáhlý jako jemný.

 

Jedním z nedostatku pýchy je popření.

 

Uzdravení z nějaké nemoci je závislé na ochotě hledat nové perspektivy vnímání vlastního života a posilovat schopnost odolávat vnitřním strachům. Lidé mívají rádi své nenávisti a smutky a lpí na nich.

 

Kurt Tepperwein: Osm perel moudrosti, nakladatelstvi Fontana, 2011

Kniha obsahje esenci životní filosofie Kurta Teperweina, po více než třiceti letech úspěšné práce shrnuje autor své umění, moudrost a nabyté vědění do velmi koncentrované formy učení, které nazval osm perel moudrosti ( laska, víra, synergie, uzdravení, uskutečnění, manifestace, hojnost, smysl). Každé perle je věnována jedna kapitola . Psaný text je doplněn celou řadou cvičení a dotazníků, které si může čtenář vpisovat rovnou do knihy. Vřele doporučuji Vaší pozornosti.

 

Citáty:

Tvé dary jsou zároveň tvými úkoly. Žiješ proto, abys proměnil své slabé stránky v silné, abys projevil své silné stránky a bys jimi obohatil svět.

 

 Když Jěžíš říkal, že síš projde bohatý uchem jehly než se bohatý dostane do nebe, tím jistě nemyslel obecně lidi, kteří mají hodně peněz, ale hovořil    o    prodeji duše ve rosěch bohatství a o lpění na hmotném majetku.

 

 

 

 

Bronnie WARE  Čeho před smrtí nejvíce litujeme, nakladatelství Portál 2012

 

Kniha čerpá z osobní zkušenosti autorky Bronie Warre, která několik let působila v paliativní péči. Rozhovory s umírajícími naznačily několik hlavních směrů lítosti...

kéž bych měl odvahu žít podle sebe, ne podle očekávání druhých,

kéž bych tolik nepracoval,

kéž bych měl odvahu vyjádřit opravdu své city,

kéž bych si udržel vztahy se svými přáteli,

kéž bych si dovolil být šťastnější.....

Knihu jsem přečetla jedním dechem a všem ji vřele doporučuji. 

Vaše Jana

citáty:

Mezi soucitem a mentalitou oběti je velmi tenká hranice, soucit je však hojivá síla, která pramení z laskavosti, jež člověk cítí sám k sobě. Dělat ze sebe oběť je jedovatá ztráta času, která nejenom odpuzuje druhé lidi, ale také člověka okrádá o možnost poznat skutečné štěstí. 

 

Dříve mně bolest z minulosti tak vyčerpávala, že jsem se stáhla hluboko do sebe. Tohle způsobí pomýlená víra, ke které se uchýlí mnoho lidí. Totiž, že pokud si udržíte od těla lidi, udržíte si od těla i bolest. Zabráníte tomu, aby vám ubližovali ještě víc. Když se nikdo nemůže přiblížit, nemůže nám ani ublížit. Samozřejmě, že jediný možný způsob, jak tohle vyhojit, je nechat do sebe a skrze sebe proudit lásku, nebránit se jí, ale než si tohle člověk uvědomí, uplyne spousta času. 

 

Kurt Tepperwein Zázraky pomocí tvořivé imaginace

nakladatelstvi Fontána

Díky své mentální síle jsme ať si toho jsme vědomi nebo ne, neustálým tvůrcem vlastního života. Pomocí obrazů, které vychází z našeho opravdového Já, můžeme získat přístup k onomu dědictví, které vytváří skutečnost. 

 

Citáty: Mistři jsou ti, co se vždy rozhodují pro lásku, a to v každém okamžiku a za jakychkoliv okolností. 

          Pokud věříme, že něco bude, stane se tak. 

          Smrt je korunování života, ne jeho konec. Vždy jsme existovali a vždy existovat budeme, neboť jsme.

          Poznat někoho jako takového, kým skutečně je, je největší služba, kterou mu můžeme prokázat. 

          Kdo se s námahou honí za úspěchem, ten před ním utíká.

          Vytvořme si naplněnou budoucnost, nebot v ní strávíme celý další život. 

          Za úspěchem se nesmíme honit, musíme mu vyjít vstříct. 

          Pokud by se lidé více nořili do svého nitra, nebyli by tak často mimo sebe.

          Začátek nového života je zde a nyní. 

          Osobní realita odráží to, co si člověk myslí. Ale nemusi to být vždy to samé, 

          co si myslí, že si myslí. 

 

 

            Vitalij Gilbert Modelová budoucnosti

            nakladatelstvi Eugenika 2012

            Sympatický ruský mladík velice jednoduchou formou předává své vlastní 

            zkušenosti s nadšením vlastnímu mladým lidem. Kniha je čtivá, srozumitelná

            a nabízí mnoho zajímavých technik a inspirací, jak si zhmotnit přání.

 

Citát: Peníze  představují druh energie. To znamená, že jsou stejně živé jako všechno kolem.Jestliže s květinami hovoříme s láskou, začínají růst a krásně kvetou.S penězi se děje totéž. Je nutní si přestavit, že jsou živé a začít si s nimi povídat.Osobně  to dělám následujícím způsobem. Vezmu je do rukou, pečlivě je spočítím a s láskou jim říkám ." Miláčci moji jděte do světa a rozmnožujte se. Potěšte a udělejte šťastnými jiné lidi.Vraťte se ke mně se svými dětmi a přiveďte zpět svoji celou velku rodinu.Jděte a vraťte se v desetinásobné výši. Co se stane? Pokaždé, když někam vkládám peníze, investuji.Vkládám je do světa a vím, že se mi mnohonásobně vrátí.

          

John C. PARKIN  Kašli na to, uleví se ti

nakladatelství Eugenika 2009

Autor opravdu humorným a originálním způsobem rozebírá jednotlivé oblasti života a přibližuje čtenářům, jak je postoj "kašlu na to" může paradoxně dovést ke 

kýženým výsledkům. 

Citáty:

1.Naslouchejte zenovým mistrům, kteří tvrdí, že objekt naší touhy se nám začíná přibližovat, když nás opouští touha po něm. 

2.Každý, kdo pozdvihne pochodeň skutečné svobody totiž všem ostatním jen osvítí okovy, kterými jsou spoutáni. Obzvláště dneska jsou ty okovy rafinovaně maskované a je velice nesnadné se jich zbavit. 

 

 

¨Rebeka Sprinncová  Lidské vědomí a vesmír

nakladatelství ANAG 2017

Citát: Člověk pobývající v přítomném okamžiku poznává, že má na výběr, že se může ubírat více směry. Má možnost vézt se na kvantových vlnách příležitostí, které si vědomě zvolí v okamžiku, kdy se napojí na informační bod v prostoru. Už se nenechává unášet na vlnách nejrůznějších pravděpodobností směřujících kdoví kam.Vědomě sleduje synchronní události a řídí se intuicí. Jde o to, že všechny možnosti již existují na úrovni již stvořených paralelních světů. Tady narážíme na paradox svobodné vůle. Svobodná vůle spočívá v tom, že si ze všech již existujících možností vybíráme tu variantu, kterou považujeme v daný okamžik pro náš život za nejlepší. 


Více zde: https://www.horoskopy.name/doporucena-literatura/osobni-rozvoj/